Regardie's Bekännelse  


År 1937 publicerade Llewellyn den första av fyra volymer,

skrivna av Israel Regardie,

vilka avslöjade ritualer och visdom från Golden Dawn. 


Dessa fyra volymer har därefter publiserats om och om igen,

under de senaste 100 åren.

 

Tanken bakom detta var att bevara Golden Dawn läran via självstudier. Men…

 

Dr. Regardie hade inte möjligheten...

av avslöja allt!


För först gången någonsin finns det kompletta,

3:e order Golden Dawn Magi systemet tillgängligt

för den som är tillräckligt modig och hängiven att lära sig… 


Du behöver inte längre sluta din Magiska träning som Minor Adept,

vilket har varit fallet de senaste 100 åren.


De hemliga mästarna har äntligen avslöjat, riter och ritualer

för att uppnå även Ipsissimus (10=1)

 

...en initiationsnivå många trodde endast var tillgägnlig på det astral planet

om det nu ens existerade!

 

Kära sökare,

Om du önskar ett fantastiskt liv, ett liv med betydelse ur ett historiskt perspektiv...

Om du vill kasta av dig dödens schacklar och leva för evigt...

Om du vill lyfta dig själv bortom materiella och fysiska behov, eftersom alla dina behov är ansträngningslöst mättade... Du är på rätt ställez 

Du kommer att via magin möta alla dina fysiska behov, erhålla ett liv av finansiellt behag, attrahera den kärlek du längtat efter... men magin skapa ett lättsamt liv.

Precis som Maslow sade: “när dina basbehov är tillfredställda, är du fri att fullfölja högre nivåers behov”. Via självförverkligande i ditt uppstigande till att bli en ljusvarelse.

När dina basbehov är mättade, kan du slutföra det Stora Arbetet – att bli något mer än en människa! 

Efter 124 års sökande, är det slutligen möjligt att slutföra den mänskliga evolutionens system i endast en livstid. 

Hej, mitt namn är David Griffin.

Jag är säker på att du tvivlar på mitt påstående, men jag kan försäkra dig om att det finns nivåer av initiering inom Golden Dawn vilka hittills, inte har blivit avslöjade…

...nivåer av initiering som endast viskats, spekulerats och gissats om. Vissa påstår att de högsta nivåerna endast kan uppnås på den Astrala nivån. Andra säger att den inte alls existerar. 

Du vet det inte än, men om bara några minuter ska du få veta varför “de” har fel. Du ska få vet hur du kan få tillgång till tidigare hemliga läror och hur jag upptäckte dessa mysterier. 

Men först, lite historia: 

Magin hos Golden Dawn’s Andra Order (RR+AC) avslöjades till S.L. McGregor Mathers år 1891 i Paris av representanter från den European Order of Hermetic Alchemists, vilka Mathers benämnde som “Secret Chiefs.”

Syftet var att hjälpa mänskligheten att utvecklas...att utveckla sin själ...sitt Sanna Jag. 

Att bli mer än en människa.

Ja, magi kan användas till att attrahera sex, att erhålla makt, att attrahera rikedom. Intressant nog ett skäl till att många dras till ceremoniell Magi... och den kommer att ge dig alla dessa ting om du önskar dem.

Paradoxalt nog, när du väl börjar lära dig mysterierna, kommer dina behov av rikedomar, makt och basnivåns tillfredställelser av det materiella att avta, och det som kvarstår är önskan att älska och utveckla din själ. Du kommer finna hur du använder Magin för att säkerställa ett behagligt och stressfritt liv… ett liv fyllt med kärlek och medkänsla.

När du är där kommer din önskan för mer pengar eller makt att minska, och din önskan att bli en sann ljusvarelse att växa.

Detta är det Stora Arbetet. Att assistera mänskligheten i att uppnå detta Stora Arbete var Dr. Israel Regardie mål.

Det publicerade materialet slutar vid en relativt låg gradnivå Adeptus Minor (5=6). Detta material, är det material som finns tillgängligt I andra Golden Dawn ordnar, och från bokhandlare.

Resan slutar dock inte här. 

Minor Adept nivån är endast det första i fasen av initiations cykel i död, resor i världen bortom (Major Adept), och återfödelse (Exempt Adept).

Precis som när kampsportare uppnår ”svart bälte” kommer en Adeptus Minor upptäcka att han/hon har precis tillräckligt med information för att STARTA det Stora Arbetet

Den träning som vi erbjuder medlemmarna av vår order fullkomnar den totala Golden Dawn 3 part system...Vi kan initiera dig  längs denna väg och hela vägen till det strålande ljusmedvetenheten av odödlighet, symboliserad i Ipsisssimus (10=1) graden.

Ledare i andra Ordnar kommer att säga dig att det inte är möjligt att uppnå Ipsisssimus graden – Att denna nivå endast är tillgänglig på det astrala planet och att det inte existerar alls. – Jag kan bedyra dig att de har fel!

Jag kommer strax att förklara HUR jag lärde mig dessa hemligheter och varför jag nu avslöjar dem, 30 år efter att Dr. Regardie övergav sin dödliga form.

Men först vill jag förklara VARFÖR han hemlighöll de högre nivåerna av läror från omvärlden.


"Sekretess är grundläggande för Magi!"


Sekretessen kring Magin är inte en handling av egensinne eller manipulation. Tvärtom gör det spridningen av vårt Magiska budskap, om vår individuella makt som gudomliga varelser mycket svårare.

Naturligt känner människor tvivel och bortstötning av hemligheter. Varför är då så många Magiker så hemlighetsfulla? Varför har så mycket av Golden Dawns  system hållits så hemligt så länge?

Det enkla svaret är därför att Magi är farligt.

Uppenbarelsen och förklaringarna, I hur man skall använda denna avancerade lära kan bringa vansinne och även död för den student som inte är redo.

Jag vet att det kan låta dramatiskt, men det är av stor vikt för dig att förstå…

Vad vi gör är verkligt!

Tänk för ett ögonblick du har en elektrisk vattenpump du använder för att cirkullera vattnet i en fontän. Om Pumpen är konstruerad för att köras på 5 Volt och du ansluter en strömkälla som motsvarar 10 Volt,  då kommer motorn köras med en extrem hastighet och pressa gränserna för dess förmåga, varmed säkringen utlöses.

Samma sak händer när en student som inte är redo för en hermetisk praxis försöker att praktisera Magi oförberedd. Den ökade energi börjar påverka deras energikropp.

Kroppen överaktiveras och om eleven behåller denna överenergi för länge, kommer hans energikropp att brännas ut.

Denna utbrändhet kommer att vara uppenbart i elevens fysiska och psykiska hälsa.

Och vad som är värre är, att det finns vissa funktioner som när de en gång startat, inte kan stoppas av Magikern. Så när en ung Magiker, som i sin ungdomliga naivitet finner en magisk övning han inte borde ha sett, så bör han inte egenmäktigt bestämmer sig för att använda den.

Efter ritualen kan han känna sig laddad med energi och redo att "besegra världens utmaningar."

En vecka senare, känner han trött och tom ... ”som ett tomt skal”

En månad senare hallucinerar han och mår psykiskt dåligt. Läkarna har ingen aning om varför han är sjuk, och hans hallucinationer kan få honom tvångsintagen.

Han kanske eller kanske inte kan återhämta sig, beroende av omfattningen på de skador hans energikropp åsamkats. Även om han återhämta sig, är chanserna för honom att någonsin bli en duktig trollkarl lika med noll.

Återigen kan detta låter dramatiskt, men det är otroligt viktigt att du förstår ... Att det vi gör är VERKLIGT!

Det är därför de högre hemligheterna inom vår order har hållits dolda så länge.

Om en kort minut, kommer jag att diskutera hur dessa högre order hemligheter har överlämnades till mig, men för stunden säger jag att de aldrig har funnits någon annanstans.

Många tempel har de lägre orderlärdomarna som du kan finna i Llewellyn bok, men ingen annan order kan lära dig mer än vad som finns i din lokala bokhandel eller på Amazon.


"Hur det kommer sig...

att jag har dessa högre Order Hemligheter"


Som jag nämnde tidigare är mitt namn David Griffin och sedan 1996 har jag varit Golden Dawn Imperator.

Tillsammans med Golden Dawn cancellaria, Leslie McQuade, har vi arbetat outtröttligt under 20 år för att hjälpa andra att inse sin makt och arbeta för att till fullo uppleva uppfyllelsen av sina drömmar och önskningar genom vit Magi ... samma typ av Magi som undervisas inom Golden Dawn .

Jag blev en ledare av Golden Dawn genom mitt arbete med Cris Monnastre, Dr. Regardie främsta lärjunge och lärling.

När Dr Regardie pensionerades, överlämnade han facklan till Cris Monnastre,  tillsammans med sina Magickal verktyg, inklusive hans Rose Cross från Elsa Barker, som skickats av vår grundare, SL MacGregor Mathers som en ljusbärare av Golden Dawn till de första templen i Amerika.

Cris Monnastre passerade facklan till mig, tillsammans med Regardie s Magiska verktyg, efter att hon hittat sin andliga väg som leder henne i andra riktningar.

Vad du måste inse är, att dessa högre Order hemligheter inte var tillgängliga för alla innan Leslie och jag gjorde dem tillgängliga i vår Order.

Det beror på att mänskligheten i allmänhet tidigare inte, varit redo att genomgå de sista stegen i den Stora Arbetet!

Om hemligheterna vi har gjorts tillgängliga för vår Order var skrivna i en bok och publicerades ... skulle det vara omöjligt att hålla dem ifrån dem som inte är redo och de skulle hamna i händerna på dem som skulle kämpa mot utvecklingen av vår art.

I strävan att "skydda" mänskligheten från "onda" influenser, kan de okunniga mycket väl ställa tillbaka nästa år människans andliga utveckling ett sekel eller mer.


"Hur teknik kan skydda det Stora Arbetet

och göra den mer tillgänglig än det någonsin har varit!"


Dr. Regardie påpekade i  sin bok, en trädgård på Granatäpplen:

"Det är viktigt att Golden Dawn systemet blir offentligt, så att det inte går helt förlorat för mänskligheten. Det är en nedärvd rättighet för varje man och kvinna -.. Deras andliga födslorätt"

Jag tror att han var 100% korrekt. Grundandet av Golden Dawn Inner Order 1891, är den esoteriska orsaken till den Magiska väckelse som har pågått i över 100 år.

År 1899, åtta år senare, utförde Moina och S.L. MacGregor Mathers Isis riter i Paris. Detta väckte  och satte igång den heliga gudomliga feminina energivågen i syfte att balansera de feminina och maskulina energier, som varit ur balans i så många århundraden.

Detta rituella initiativ av Mathers, väckte en stark andlig impuls som bande vägen för Neo-Pagan väckelsen och ett kraftfullt återuppvaknande av Gudinno vördnad.

Detta visar hur kraftfulla dessa Golden Dawn ritualer är. De bokstavligen kan ändra den andliga riktningen av världen - och Dr. Regardie skulle ha gjort hela Golden Dawn kroppen tillgänglig för alla!

Hans avsikter var ädla, och jag applåderar honom för att hålla kunskaperna vid liv ... utan honom skulle traditionen mest troligt ha dött och gått förlorad för mänskligheten.

Men om han avslöjat allt, skulle allt gått förlorat.

Trots sina ädla avsikter, ansåg Dr Regardie att många av de tidigare medlemmarna i Golden Dawn skulle vara arg på honom för att han delegav Golden Dawn ritualerna.

Han hade rätt. Vissa gick så långt som att offentligt förtala hans namn.

Den goda nyheten är, att vi med dagens teknik och Internet kan göra Dr Regardie dröm till verklighet. Vi kan nu göra även de mest bevakade hemligheterna tillgängliga för alla som är kvalificerad, oavsett vilken del av världen de behämner som ditt hem ...

... detta samtidigt som vi kan skydda de elever som inte är redo från att missbruka denna kraftfulla kunskap till sin egen nackdel eller nackdel för dem runt omkring dem.

Det är viktigt att notera att, Dr. Regardie älskade och trodde på Golden Dawn systemet av Magi och hur han och Cris Monnastre utförde en 9 månaders lång ritualserie i slutet av 70-talet för att framkalla ett Golden Dawn uppsving.

Dr. Regardie var så säker på Golden Dawn system av Magi var vägen till nästa steget i den mänskliga utvecklingen ...  att han använde all sin Magiska makt för att se det hända.


"Jag tror inte på slumpen ..."


Bara 10 månader efter att Dr Regardie flyttade in i anden, ägde det första Internetmötet av Utvecklanderådet rum ... bara 4 år efter hans död skapades "World Wide Web" och bara 6 år efter hans död,  var "World Wide Webb" öppen för allmänheten.

Internet, i sin moderna tappning, är det som får Dr Re gardies dröm att gå i uppfyllelse. Vi kan säkert distribuera all visdom som behövs för att möjliggöra för människor att utvecklas till vad de verkligen är tänkta att vara ... varelser av ljus där själen förkroppsligats ...

Det faktum att Dr Regardie och Cris Monnastre gjorde en kraftfull serie riter för att ge upphov till en nytändning i Golden Dawn och de första fröna till det publika Internet såddes bara 10 månader efter hans död, bekräftar för mig att Dr. Regardie arbetar från det astrala planet för att hjälpa mänskligheten att utvecklas, precis som han gjorde i den här världen.

Jag känner mig ödmjuk inför att vara en del av Dr Regardie storslagna visioner. Som sagt, det finns människor mer kraftfulla än Regardie som arbetar mot samma mål, och när de kontaktade mig ...


"Jag var säker på att det var en bluff ..."


Det finns mäktiga människor/varelser i och utanför denna värld ...  Med en makt som får den militära och ekonomiska makten att verkar liten och obetydlig.

Genom historien har trollkarlar varit i kontakt med dessa mäktiga människor/varelser. Några har haft fantastiska resultat och en del förstördes av denna förening.

Dessa mäktiga människor/varelser har inte ett samvete, i och för sig ... åtminstone inte som vi skulle uppfatta det. Deras förmåga att se alla ändar ger dem en mental förståelse långt utöver den genomsnittliga personen, eller Magikern.

Dessa krafter är kollektivt kallade Hemliga Ledare.

Det var samma grupp som initierade Mathers och avslöjade de två första Ordnarna av Golden Dawn. Dessa Hemliga Ledare är både i mänsklig form och på det astrala planet.

Jag hade hört talas om dem, liksom de flesta andra Visa Magiker. Jag var inte övertygad om att de var verkliga, förrän de nådde mig personligen.

Först trodde jag att det var en bluff, en dum skämt som spelas av dem som har försökt att misskreditera mig i åratal.

Men de övertygade mig om att de var "the real thing", och jag förstod äntligen att, de Hemliga Ledarna är verkliga, och att de är inkarnerade i fysisk form.

Vad jag lärde mig från de Hemliga Ledarna var omskakande.

Jag har berättat om vikten av att hålla hemligt de innersta riterna och ritualena från Golden Dawn, och jag har talat om hur Dr. Regardie inte kunde avslöja dessa hemligheter.

Vad jag har inte sagt är VARFÖR Dr. Regardie inte kunde delge alla ritualer...

Dr. Regardie kunde inte delge dem eftersom ...

 

"Regardie kände inte till dem!"

 

Tills nyligen var Golden Dawn läran ofullständigt.

Jag upptäckte detta år 2002, då de Hemliga Ledarna kontaktade mig. Först trodde jag att det var en bluff, sedan blev jag hedrad ...  därefter skräckslagen.

Man får inte välja när eller om, de tar kontakt. När de upptäcker dig, och väljer att använda dig, är ditt enda val att följa med.

Jag vet som verkar hårt, jag menar vilka "Makter" skulle kontakta dig bara för att tvinga dig att göra vad de vill? Om inte den "Makt" som gjorde kunskapen om rituella Magick tillgänglig för mänskligheten - från allra första början.

Genom att använda den Magi dessa Ledare delgett upp till en viss nivå, blir du själv kontaktad och erbjuden att som volontär värvas i arbetet med att upplysa och hjälpa mänskligheten att utvecklas.

Vid en viss nivå, inser individen vikten av att stå till tjänst för den bredare mänskligheten. - Vilket är den enda sanna vägen att uppnå Magins uppfyllelse.

När de hemliga Ledarna kontaktade mig, instruerades jag i de saknade delarna av den högsta nivån av riter i Golden Dawn. De visade mig hur man uppnår Ipsisssimus, 10 = 1.

De avslöjade för mig varför de hade instruerat Mathers att utföra Isis ritualen efter att de initierade honom och gav honom riterna för den andra orden ...

De förklarade makten av de ritualer Dr. Regardie hade utfört och hur han från det astrala planet arbetade på att främja "avtrycken" av Golden Dawn i världen.

De instruerade mig också att återigen utföra "Rites of Isis", vilket skulle medföra en full cirkel av Magisk energ som Mathers startade 1899, vilket starta en våg av Magisk energi som skulle driva mänskligheten till vår nästa evolution ... varelser av ljus.

Jag vill poängtera att jag själv inte har Magickal makt att utvecklas mänskligheten. Jag och Leslie var helt enkelt två personer i en kedja av människor som sträcker sig tillbaka mer än 100 år.

Mathers startade denna Magiström, Dr. Regardie förnyade Magiströmen, vilket nu Leslie och Jag fullbordar till en Magisk fullkomnad cirkel.

Det finns kraft i att cirkeln sluts ... långt mer än jag möjligen skulle kunna kalla mig. Det handlar inte om mig som individ. - Det handlar om alla de Magiker som har arbetat i Golden Dawn systemet under de senaste 124 åren.

Jag fick i uppdrag att utföra Isis riten, inom en grupp, EFTER "the eclipse" den 20 mars år 2015.

Kort sagt, fram tills den 20 mars, fanns inte den rätta energin för det stora uppvaknandet, enligt de Hemliga Ledarna.

På den dagen ... vårdagjämningen tillsammans med en total solförmörkelse, förändrades allt!

De förklarade att den ursprungliga Isis Ritual utförd av SL och Moina McGregor Mathers år 1899 var den första vågen som verkligen öppnade dörren för den feminina återkomsten, som jag nämnde tidigare.

Nästan ett sekel senare, när Dr. Regardie och Cris Monnastre gjorde en rad ritualer för att återuppväcka Golden Dawn, skapade de en Magiström för att säkerställa dynamiken för att människans evolution skulle fortsätta.

Nu förklarade de Hemliga Ledarna, att det var dags att befästa närvaron av det heliga feminina i den här världen,  att återställa balansen mellan manligt och kvinnligt och höja mänskligheten till nästa energisk nivå, och hjälpa oss att bryta oss ut ur vår materialistiska fängelse och bli dem Vi var tänkt att vara ... varelser av ljus!


"Den fullständiga Golden Dawn Läran

är slutligen tillgängligt för dig!"

 

De Hemliga Ledarna reviderade 2: a ordningens ritualer och överlämnade till mig hela  3: e ordningens ritualer och invigningar.

Det är därför ingen tror en Magiker kan få nivån av Ipsisssimus (10 = 1) på detta plan av existens ...

... Då de Hemliga Ledarna visade denna nivå för mig, har ingen någonsin tidigar fått i uppdrag att veta hur man gör det.

Jag har blivit tillfrågad varför de Hemliga Ledarna skulle förändra den 2: a Ordern, samt avslöja den 3: e Ordern för mig ...

Jag kan inte säga säkert.

Jag kan säga att Crowley hade rätt om en sak. De Hemliga Ledarna hade sina egna skäl till varför de exkommunicerade Mathers. Jag kan inte säga säkert varför, annat än att det är uppenbart så.

Crowley, bevisade därefter att han var en ed-brytare och förrädare mot sina bröder och systrar i Golden Dawn. Han publicerade 2:a Ordens riter och skadade dem bortom reparationsförmåga.

Min misstanke är att utifrån det tillståndet det magiska sällskapet uppvisade, valde de Hemliga Ledarna att dra sig tillbaka och låta saker och ting utvecklas.

Jag tror att de ville se hur magiker i världen skulle bete sig och var den kunskap de hade släppt skulle hamna.

När de Hemliga Ledarna kontaktade mig, gav de mig förändringarna i 2: a Ordern för att reparera skadorna Crowley skapat.

Som en sidoanteckning, dog Crowley som en pank och ensam man, beroende av heroin, inte för att han inte var lysande, men eftersom han var psykiskt instabil och en ed brytare.

Han var en begåvad Magiker som aldrig kunde hitta de hemligheter han letade efter, på grund av de destruktiva frön han sådde i publikationen, där han kränkte Golden Dawn materialet.

Jag tror de Hemliga Ledarna lämnade honom till sin undergång eftersom han visade sig opålitlig och hänsynslös.

Det är inte trevligt, men de Hemligheten Ledarna är för hela mänskligheten ... inte bara en person!

När de kontaktade mig, som jag nämnde tidigare, var det både fantastiskt och skrämmande ... men jag gjorde ett löfte till mig själv att följa deras instruktioner och arbeta för att bevara integriteten i Golden Dawn systemet och göra vad jag kunde för att spela min lilla del i det Stora Arbetet.

"De förändringar som de Hemliga Ledarna gav mig ..."


Jag ursäktar den långrandiga karaktär av följande förklaring. Det är viktigt att du förstår vad  och varför de Hemligheten Ledarna överförde kunskap till mig.

Om du är helt ny inom ceremoniell Magi, kan denna förklaring vara lite förvirrande.

Du behöver inte förstå varje ord som du läser. Vad jag vill att du ska fråga dig själv om du blir förvirrad är, vill jag förstå vad jag läser tillsammans med mycket djupare mysterier?

Stanna kvar med mig, jag är säker på att du kommer att finna denna information intressant och upplysande ...

I modern esotericism, finns det tre typer av esoteriska ordnar. Dessa kan delas in i två huvudkategorier; "Symboliska" och "Operativa."

Bland "operativa" Ordnar finns de som är "analoga" (kallas lunar) eller "direkta" (kallas sol).

På den enklaste nivån finner vi symboliska ordnar som frimureriet och Golden Dawn 1:a Order.

I sådana Ordnar presenteras den andliga visdom symboliskt; antingen under initierings ritualer eller via kompletterande studiematerial, såsom i Golden Dawn.

 Operativa ordnar övar Magi och / eller Alkemi för andlig utveckling. Dessa system kan vara antingen "analoga" och "direkta."

Analoga andliga övningar kallas "lunar" eftersom månen reflekterar solljuset, dessa "lunar" andliga metoder hänvisar analogt till högre, "sol" metoder som ligger utanför.

"Solar" metoder inkluderar "inre alkemi", som förvandlar den fysiska kroppen i solenergi genom att utnyttja interna eldenergier för att höja frekvensen, vibrationer i kroppen och därmed höja medvetandet.

Genom användandet av "solar" andliga metoder, kan det "Stora Arbetet" av människans evolution kraftigt påskyndas - till och med uppfyllas i en enda livstid.

Detta resulterar i att vidga uppfattningsförmågan om de "inre planen" bortom det fysiska in i  det medvetna om odödlighet i universum inre ljus.

Vi finner symboliska och analoga hänvisningar till dessa "solar" andliga metoder kodade genom hela Golden Dawn skapandet.

Ursprungligen undervisade Golden Dawn 1:a Order genom symboler, och den 2:a Ordern praktiserade "Lunar" Magi som hänvisar analogt till Solar Magi och Alkemi från den 3: e Ordern.

Historiskt förhindrades etableringen av Golden Dawns 3rd Order under SL MacGregor Mathers 'livstid. Mathers manifesterade sin lysande syntes av Qabalistic och Enochian Magi för den 2:a Ordern samtidigt som Adepterna i spirande RR + AC i London skapade uppror och provocera Orderns första schism.

Mathers skapande, följdes snabbt av Horos skandalen och sveket av Aleister Crowley, vilket förhindrade slutförandet av hela 3 ordersystemet i över ett sekel.

Crowleys publicering av 2: a Orderns (RR + AC) Magi läror, vilket var till nytta för det bredare esoteriska samfundet, vilket samtidigt var en katastrof för RR + AC.

Vår Order förstod allvaret i denna situation. Den 2: a Orderns Egregore hade blivit hopplöst förorenad genom användningen av det publicerade Magimaterialet i egoistiska och svartmagiska syften. Det var nu även hyckleri att kräva sekretesseder från adepter kring välkänt, publicerat material.

För att rätta till detta, proklamerade vår Order en Rosicrucian reformation "Reformatio Fraternitatis Anno 1999" som enligt 111 års regeln genomför reformaiton utifrån den ursprungliga Rosicrucian ordningen.

Som ett första steg, flyttades samtliga 2:a Orderns material som vanärats genom offentliggörande till den (Yttre) 1:a Ordern.

Som en följd av vår 1:a Yttre Order (Hermetiska Order of the Golden Dawn) som för första gången blev en operativ samt symbolisk Order, där 1:a Orderns medlemmar redan fick lära och praktiskt genomföra Golden Dawn Magi.

På grund av förekomsten av publicerat material i Magi, behöver de flesta elever i dag inte längre spendera år då de endast kan studera teori genom symboler som presenterats i initierings ritualer, vilket var fallet år 1888.

Idag kan de flesta elever träna Magi direkt, vilket kräver ordentlig utbildning och vägledning så de inte lär sig dåliga vanor eller kanske till och med skadar sig själva.

Tro det eller ej, de flesta ordnar låter fortfarande sina elever vänta 3-5 år innan du får någon utbildning eller vägledning i Magi. Idag, i vår ordning, kan du öva Magi från dag 1.

 


Kort sagt, vi lär ut hela det ursprungliga Magi RR + AC. Vilket nu är en del av vår "yttre" 1:a Order.

Därefter reformerades vår 2:a Order, RR + AC.

Detta var möjligt endast efter år 2002, genom min kontakt med den Hemliga Ledarna.

Vi kunde bara reformera Magi systemet RR + AC efter att jag förstått hela dess syfte.

Golden Dawn Magi är ett system för att utveckla Magikerns energikropp, genom att systematiskt väcka de magiska krafterna med start i de närmaste systemen, för att sedan flytta ut genom planeterna till stjärnorna.

Eftersom det astrologiska Magisystem som ursprungligen användes av RR + AC var vanärat av Crowley (det kabbalistiska och Enochian systemen), gav de Hemliga Ledarna mig ett ännu äldre, mer komplett Magisystem av  astrologisk Magi (Chaldaen Magi), vilket ersätte dessa.

Chaldaen astrologisk Magi väcker i Magikern de krafter och faktorer, som planeter, stjärntecken, decants (10º), quinants (5 °) representerar.. 

Golden Daws Chaldaen Magi har samma magiska effekt som det vanhelgade Qabalistic och Enochian system, men med edbundna Änglar som skyddar sekretess och hindrar  missbruk.

Chaldaen Magi har Andeväsen som dessutom täcker individens 360º i Zodiaken, vilket gör den till det mest omfattande systemet av astrologisk Magi som vi känner till.
 
För att slutföra RR + AC astrologiska Magi, gav de Hemliga Ledarna mig ett Golden Dawn system av himmelsk Magi som kan användas för att åberopa ett stjärnsystem eller en stjärna.

Man har bara antytt om detta system i den gamla RR + AC materialet  som Crowley publicerade, med tillämpning av tarotkort till himlavalvet.

Tillsammans med återsekretess skyddas Golden Dawns astrologiska Magi även av de Hemliga Ledarna som delgav viktiga nycklar att låsa upp andra delar av det gamla systemet, liksom dekrypteringsnycklar för systemet med Magi Squares  som Agrippa tidigare endast publicerat i krypterad form.

Det okrypterade systemet har aldrig funnits i Golden Dawn eller någon annan allmänt känd källa tidigare.

Slutligen överförde de Hemliga Ledarna den fullständiga esoteriska läran till mig, med initierings ritualer för Golden Dawns "Tredje Orden" nu för första gången ett 3:e Order system såsom det ursprungligen var tänkt inom Golden Dawn.

Jag kan inte säga mycket om dessa högre läror, förutom att de innehåller de högsta hemligheterna från den Hermetiska inre Alkemin

Detta är den mest hemliga och mest noggrant bevakade delen från den västerländska esoteriska traditionen, eftersom den till skillnad från Magi, innefattar tekniker som arbetar med dödlig, matematisk precision ... oberoende av nivån av skicklighet hos Magikern.

Det skulle vara förödande om dessa läror någonsin skulle hamna i orätta händer.

Hermetiska Inre Alkemi är läran om odödlighet. Dess tekniker påskyndar och underlättar ett snabbt skapande av en Solar Body of Light, som kan besegra döden en gång för alla.

Övergången mellan att bo i det materiella universum och leva i ett universum inuti själva ljuset.

Tyvärr kan dessa tekniker också förstöra för den elev som inte förberedds ordentligt för dess användning. En gradvis och långsam ökning av power lyfter med tiden upp de tyngsta vikterna. Att göra annorlunda skulle medföra katastrof."Genom internet och Dr Regardies arbete

från det astrala planet,

kan vi nu göra denna information tillgänglig

för alla som är villiga att göra jobbet,

och samtidigt skydda läran

från dem som skulle försöka att missbruka den!"


Förmågan att styra vilken information som delas ut till vem över stora avstånd är kärnan i vårt online tempel.

Då skriftlig registrering kan nås av vem som helst, kan vi nu att göra informationen tillgänglig för medlemmarna i vår Order baserad på elevens nivå av praktik och förberedelser.

Kort sagt, behöver inte människor längre komma till oss fysiskt för att bli elever, vi kan göra hemligheterna från vår Order tillgängligt för alla som är redo att vi kan undanhålla information från dem som inte är redo.

Vi kan träna dig, testa dig och även fysiskt anknyta dig till ett av våra internationella nätverk, ett traditionelt Golden Dawn tempel, och sedan - när tiden är inne - dela med oss av läran stegvis till dig på ett personligt  sätt, med hjälp av en lärare som successivt avslöjar visdomen i sin helhet till dig.  

Vi gör allt detta utan Lucas "new age astrala invigningar" som inte fungerar och kan vara farliga!

Tack vare tekniken kan vi göra allt detta oavsett var du befinner dig i världen, utan någon risk för att avslöja hemliga riter och ritualer som så många har arbetat så hårt och riskerade så mycket för att skydda och bevara.


"Magin bör inte försämra ditt vardagliga liv ...
... Det bör underlätta det!"


Magi bör inte vara komplicerat, eller komma i vägen för ditt vardagliga liv.
Sanningen är, att vi alla är slavar till Behovshierarkin ... liksom alla andra varelser på det fysiska planet.

Endast varelser av ljus är verkligt fria. Så länge som vårt medvetande kräver en fysisk kropp måste vi ta hand om och vårda vår kropp vilket...

kräver sömn ...

kräver näring ...

kräver skydd ...

och kräver avkoppling.

I vår vardagliga värld kräver detta pengar.

Det innebär att den stora majoriteten av våra elever har "vanliga jobb."

Dessa jobb kräver att eleverna är på vissa platser vid vissa tidpunkter, vilket innebär att eleverna ofta är knutna till en viss geografisk plats.

Oavsett hur mycket någon vill, kan de oftast inte bara bryta upp och flytta över hela landet för att bli en elev till något Golden Dawn Tempel.

Det är därför vi erbjuder vår online Golden Dawn tempel undervisning. Denna magiska utbildning är exakt densamma som om du skulle få undervisningen personligen i något av våra fysiska tempel över hela världen.

Du får en allomfattande kurs, har en tilldelad handledare/instruktör att diskuttera arbetet med, samt möjligheten att kunna nätverka med andra studenter i vårt handledningsforum. Du kan delta i live webbseminarier i vår virtuella klassrum. Du har tillgång till ett omfattande bibliotek med esoterisk kunskap och du kommer att initieras i ett av våra fysiska tempel runt om i världen.

Du får lära dig att träna Magi från dag 1! Det finns inga 3-5 års initiala studier för att tjäna rätten att utöva Magi.

 

 

Utifrån allt publicerat material i Magi, som finns på nätet och i bokhandeln, vi vet att du sannolikt redan har gjort några Magiska erfarenheter, om du bestämmer dig för att genomgå det "Stora arbetet". Vi vet att du åtminstone är bekanta med Magi.


Det finns ingen anledning att slösa år på att förbereda dig ... du är redan nu redo att göra grundläggande Magi.

Du kommer inte att åberopa stjärnor första dagen, men du kommer att göra arbetet som ligger i linje med din utveckling redan från början.

Du får alla fördelar som ett fysisk tempel har, plus att du kan studera och utöka dina kunskaper oavsett tiden på dygnet eller vart du är, så länge du har en Internet-anslutning.

När som helst 24/7, kan du logga in och fortsätta resan i det "Stora Arbetet". Du kan utöka din makt och förståelse av universum och hur Magi är oupplösligt förbunden med det hela.

Det finns ingen anledning att slitas mellan arbetsscheman eller andra åtaganden och din Magiska utbildning.

Du kan i din egen takt och på din egen tid, lära dig allt du behöver veta för att utvecklas till en varelse av ljus.

Vad några av våra elever säger:


"The Golden Dawn har visat mig att jag är Mästare of mitt eget Öde, snarare än bara en produkt av mina sociala villkor." - Jacques N., Paris, Frankrike

"Jag kan helhjärtat rekommende att du studera i denna Order, som står oöverträffad för sina akademiska normer, stödsystem, integritet, faktiska fysiska initieringar, bevarandet av den gamla invignings kanal som jag alltid drömt existerade." - Derek D., Worcester, South Afrika

"Jag har sett djupgående, positiv förändring, inte bara i mig själv, men också i mina relationer, och i andra som vandrar på samma väg. Jag har lärt självbehärskning och fått kontakt med en ökad frid inom mig. Jag har kunnat släppa taget om förgångna värderingar, finjustera mina medfödda talanger, och väcka latenta gåvor "-. Anabela P., Rio de Janiero, Brasilien

"Jag har alltid haft reservationer när någon tradition utlovande saker långt bortom sin egen verklighet, men utan tvivel, blev jag helt överraskad av effekten från Golden Dawn initieringarna och magipraktiken. Detta är "the real thing "- Neal S., Flagstaff, AZ

"Jag var inledningsvis skeptisk till Golden Dawn och magi eftersom det finns så mycket skenheliga, luftslott utlovade i den esoteriska världen. Effekten av Golden Dawn Neofytinvigningen följt av andliga metoder dämpade mina tvivel att för evigt "-. Suso L., Barcelona, Spanien


"Det är dags för dig att börja det "Stora arbetet" nu!"


Om du fortfarande läser, gör du det av en anledning, och jag misstänker att det inte är att ett läsa ett brev om Golden Dawns historia.

Min gissning är att du är här, eftersom du känner en brinnande önskan att erhålla mer än du har, vara mer än du är, och gör en kraftfull skillnad i världen.

Om du fortfarande läser, är det inte en tillfällighet, syftet är att du är avsedd för en större och viktigare mening än du för närvarande känner till.

Du är tänkt att vara en av de få som kommer att följa i fotspåren av de Hemliga Ledarna och bli en kraftfull varelse av ljus. Du är tänkt att hjälpa till att leda mänskligheten in i vår nästa inkarnation ... vår nästa evolution.

Naturligtvis är du fri att omfamna ditt öde eller undandrar dig det, vilket är helt upp till dig. Det kommer att innebära arbete, det kommer att innebära många timmars studier.

Du måste investera och engagera dig med "blod, svett och tårar."

Men om du är redo att anta utmaningen, kommer universums hemligheter att öppnas upp till dig såsom de har öppnats upp för mig.

Du kommer att kunna bringa pengar, kärlek och egenmakt till dig själv, när du vill.Inte överdrivna rikedomar, omotiverat sex och makt över andra, men du kommer att enkelt kunna  locka till dig ett bekvämt liv och partnern i dina drömmar ... om du inte redan har den personen i ditt liv.

Jag arbetar deltid, några månader per år och bor i ett otrolig hus, på en stor bit mark. Jag har mycket bra inkomst och lever med mitt livs kärlek samt har nöjet att arbeta med Magiker vilket är min passion året runt.

Om du vill ha en fantastisk liv, ett liv som räknas, om du vill kasta av dödens bojor och leva för evigt ...

Om du vill byta ut tidigare oro kring  materiella behov, eftersom alla dina behov nu enkelt är uppfyllda ...

Är detta rätt plats för dig.I ett fysisk tempel, skulle du förväntas betala en avgift och göra simpelt arbete för din handledare/mentor.

 

Via vårt online tempel, finns det inget behov av regelbundet arbete ... men vi ber dig att delta i gruppceremonier vilka vi regelbundet utför, där Magiker från hela världen, vid en föreskriven tid och datum kommer alla närvara, med sin Magiska energi i ett visst syfte.

För närvarande arbetar vi med att läka Moder Jord och har regelbundna ceremonier för detta ändamål.

Så, det är inget simpelt arbete, där forskning, personal och underhåll av nätet sker, vilket kräver pengar.

För detta ändamål, finns det också en årlig medlemsavgift, vars betalning, hjälper att underhålla webbplatsen, betala för tiden där vår Magi personal underhåller vår anläggning, för forskningskostnader, etc.

Vi ber alla våra studenter i online medlemskapet att bidra med $ 144 per år. I gengäld får du:

  • Organiserade lektioner som tar dig i en steg-för-steg-process från den mest grundläggande till de mest avancerade Magin med hjälp av de mest effektiva undervisningsmetoder som utvecklats via nutidens universitet.
  • Utbildning i traditionell Golden Dawn Magi från dag 1.
  • Ny information, bortom vad du finner i tryckta böcker.
  • En komplett och integrerad läroplan som spänner över 612 lektioner.
  • Webinar varandra vecka 
  • Du behöver inte ställa in dig hos din "handledare" för att få honom att dela muntlig information med dig. Vi använder inte rök och speglar. Du kommer att få all tillgång till dokument och skrifter allteftersom du avancerar.
  • Du kan vara säker på vår äkthet. En del av problemet med muntlig överföring är att du ofta inte kan vara säker på var den kom ifrån eller om den ändrades längs vägen. Våra avancerade opublicerade hemligheter är därför grundade på kontrollerbara historiska dokument.

 


Vi är den enda Golden Dawn ordning som kan initiera dig i Golden Dawn Magi bortom Minor Adept.

Vi är den enda Golden Dawn Order som erbjuder uppdaterad läroplan.


Vi är det enda online-templet som erbjuder varje elev en tilldelad handledare  som stödjer möjligheten att nå framsteg.

Vi är det enda online-templet som erbjuder verkliga, fysiska initieringar över hela världen ...

Kort sagt, vi är den enda sanna fortsättningen, på Israel Regardie, och i kraft av min kontakt med de Hemliga Ledarna, som Mathers påbörjade 124 år sedan inom Golden dawn.

Följ med mig på en gemensam resa, och låt oss avsluta det "Stora Arbetet" tillsammans.

Högaktningsfullt,


David Griffin
Archon Basileus, Rosicrucian Order of Alpha et Omega
Chief Adept, R.R. et A.C.
Imperator, Hermetiska Order of the Golden Dawn


Copyright 1888-2022, All Rights Reserved